CÔNG TY TNHH BAO BÌ ZHONG JIAN VIỆT NAM

DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH BAO BÌ ZHONGJIAN VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM: TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH BAO BÌ ZHONG JIAN VIỆT NAM (TRUNG QUỐC)

QUY MÔ DỰ ÁN: 42267M2