CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT AVC (VIỆT NAM)


DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH AVC VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM: TỈNH HÀ NAM, VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT AVC (VIỆT NAM)

QUY MÔ DỰ ÁN: 100697 M2