CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/ CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2 CÔNG TY TNHH PEGATRON VIỆT NAM


Khách hàng: CÔNG TY TNHH PEGATRON VIỆT NAM

Tên công trình: Công trình xây dựng/ cải tạo nhà xưởng giai đoạn 2 công ty TNHH Pegatron Việt Nam

Tổng diện tích xây dựng:  198458m2

Địa điểm: Khu công nghiệp DEEP C 2A, Hải Phòng

Loại kết cấu: Bê tông cốt thép

Thời gian khởi hoàn công: 03/2021 – Hiện tại vẫn đang thi công.