CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN GÓI 2 SẢN LƯỢNG 500.000 BỘ SẢN PHẨM TRANG TRÍ NỘI THẤT

Khách hàng: Công ty TNHH JASON FURNITURE VIỆT NAM

Tên công trình: Dự án gói 2 sản lượng 500.000 bộ sản phẩm trang trí nội thất gia đình tiêu chuẩn tại cơ sở Việt Nam

Tổng diện tích xây dựng: 120000 m2

Địa điểm: KCN Đồng Xoài 3, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Loại kết cấu: Bê tông cốt thép

Thời gian khởi hoàn công: 02/2021 – Hiện tại vẫn đang thi công