CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 1

Khách hàng: Công ty TNHH Neweb Việt Nam

Tên công trình: Công trình xây dựng nhà xưởng giai đoạn 1

Tổng diện tích xây dựng: 80208.63m2

Địa điểm: KCN Đồng Văn 3 Hà Nam

Loại kết cấu: Bê tông cốt thép

Thời gian khởi hoàn công: 08/2020 - 11/2021