CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 1

Khách hàng: Công ty TNHH Pegatron Việt Nam

Tên công trình: Công trình xây dựng nhà xưởng giai đoạn 1

Tổng diện tích xây dựng: 72.451m2

Địa điểm: KCN Deep C Hải Phòng 2, Thành phố Hải Phòng

Loại kết cấu: Bê tông cốt thép

Thời gian khởi hoàn công: 09/2020 - 12/2021