CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY WISTRON INFOCOMM (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH WISTRON INFOCOMM ( VIỆT NAM)
Dự án: Công trình xây dựng nhà xưởng mới Công ty Wistron Infocomm (Việt Nam)

Hạng mục ép cọc: 170.000m

Diện tích xây dựng: 211.210m2

Địa điểm công trình:  Khu Công nghiệp Đồng Văn 3, tỉnh Hà Nam

Hình thức kết cấu: Kết cấu bê tông

Thời gian khởi hoàn công : 07/2020 - 12/2021