CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 2,4 CÔNG TY QISDA VIỆT NAM


CÔNG TY TNHH QISDA VIỆT NAM
Dự án
: Công trình xây dựng nhà xưởng giai đoạn 2,4 công ty Qisda Việt Nam 
Hạng mục ép cọc: 47.000m
Diện tích xây dựng: 53.016m2
Địa điểm công trình:  Khu công nghiệp Đồng Văn 4, tỉnh Hà Nam
Hình thức kết cấu: Kết cấu bê tông
Thời gian thi công: 04/2020 - 06/2021