CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG MỚI CÔNG TY TNHH CHANT VIỆT NAM

Khách hàng: CÔNG TY TNHH CHANT VIỆT NAM

Tên công trình: Công trình xây dựng nhà xưởng mới công ty TNHH Chant Việt Nam

Tổng diện tích xây dựng: 50.000m2

Địa điểm: Khu công nghiệp Vân Trung 2, tỉnh Bắc Giang

Loại kết cấu: Bê tông cốt thép

Thời gian khởi hoàn công: 12/2019 - 04/2021