DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG TY HBE VIỆT NAM

DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG TY HBE VIỆT NAM
ĐỊA ĐIỂM: TỈNH BÌNH DƯƠNG VIỆT NAM
ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: HONG KONG
QUY MÔ DỰ ÁN: 15500m2