CÔNG TY TNHH CHANT VIỆT NAM


DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG CÔNG TY TNHH CHANT VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM: TỈNH BẮC GIANG VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: TRUNG QUỐC

QUY MÔ DỰ ÁN:70.000m2