CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP FANCY VIỆT NAM


DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG GIAI ĐOẠN 3-CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP FANCY VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM: TỈNH HƯNG YÊN VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: TRUNG QUỐC

QUY MÔ DỰ ÁN: 10500m2