CÔNG TY TNHH NEWAY FLUID EQUIPMENT VIỆT NAM


DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG MỚI-CÔNG TY TNHH NEWAY FLUID EQUIPMENT VIỆT NAM

ĐỊA ĐIỂM: TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: TRUNG QUỐC

QUY MÔ DỰ ÁN: 13500m2