CÔNG TY TNHH TIMBERLAND


DỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG MỚI-CÔNG TY TNHH TIMBERLAND

ĐỊA ĐIỂM: TỈNH BÌNH DƯƠNG VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: TRUNG QUỐC

QUY MÔ DỰ ÁN: 240.000m2