CÔNG TY TNHH FUSHAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)-TẬP ĐOÀN FOXCONNDỰ ÁN THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG MỚI-CÔNG TY TNHH FUSHAN TECHNOLOGY (VIỆT NAM)-TẬP ĐOÀN FOXCONN

ĐỊA ĐIỂM: TỈNH BẮC NINH VIỆT NAM

ĐƠN VỊ ĐẦU TƯ: TRUNG QUỐC

QUY MÔ DỰ ÁN: 70.000m2