CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM 1

Dự án: Công trình xây dựng nhà xưởng giai đoạn 5.
Diện tích xây dựng: 29.800m2.
Địa điểm công trình: Khu Công Nghiệp Khai Quang tỉnh Vĩnh Phúc.
Hình thức kết cấu: Kết cấu thép.
Thời gian khởi hoàn công: 05/2017-04/2018