CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP FANCY VIỆT NAM

Dự án: Nhà xưởng mới giai đoạn 1, 2 và 3.
Diện tích xây dựng: 49.000m2.

Địa điểm công trình: Khu công nghiệp Hòa Phát tỉnh Hưng Yên 

Hình thức kết cấu: Khung

Thời gian khởi hoàn công : Từ 06/2015- 12/2019