CÔNG TY TNHH MITAC PRECISION TECHNOLOGY VIỆT NAM

Dự án: Công trình xây dựng nhà xưởng mới V3, V4, H2
Diện tích xây dựng: 55.700m2
Địa điểm công trình: Khu công nghiệp Quế Võ tỉnh Bắc Ninh
Hình thức kết cấu: Kết cấu thép khung
Thời gian khởi hoàn công: 03/2013-10/2018