CÔNG TY TNHH WINTEK VIỆT NAM

Dự án:  Công trình xây dựng nhà xưởng mới R1  xưởng Quang Châu
Diện tích xây dựng: 72.000m2
Địa điểm công trình: Khu Công nghiệp Quang Châu tỉnh Bắc Giang
Hình thức kết cấu: Kết cấu khung
Thời gian khởi hoàn công: 05/2011-12/2012