CÔNG TY TNHH HAILIDE VIỆT NAM

Dự án: Dự án sản xuất sợi Polyester công nghiệp 110.000 tấn /năm giai đoạn 1.
Diện tích xây dựng: 81.000m2.
Địa điểm công trình: Khu công nghiệp Phước Đông tỉnh Tây Ninh.
Hình thức kết cấu: kết cấu khung-lắp dựng 14m.
Thời gian khởi hoàn công: 12/2018 - 11/2020