CÔNG TY TNHH POLYTEX FAR EASTERN(VIỆT NAM)

Dự án: công trình xây dựng  xưởng dệt, xưởng nhuộm giai đoạn 1,2. 
Diện tích xây dựng: 100.500m2
Địa điểm công trình: Khu Công nghiệp Bàu Bàng tỉnh Bình Dương
Hình thức kết cấu: kết cấu thép khung-kết cấu bê tông
Thời gian khởi hoàn công : 06/2016-09/2017