Lợi thế cạnh tranh

Giàu kinh nghiệm trong các dự án EPC, bao gồm:
 
• Công ty có trên 35 chuyên gia trong lĩnh vực lập quy hoạch và thiết kế tiền thi công, 90%  trong số họ có bằng thạc sĩ  ở những lĩnh vực liên quan.

• Trong 10 năm hoạt động, chúng tôi đã hoàn thành việc xây dựng cho hơn 2 triệu m2 các dự án công nghiệp.

 Đội ngũ quản lý dự án giàu kinh nghiệm.