Để lại lời nhắnTitle: - tiêu đề

  • tiêu đề:
  • tên:
  • công ty:
  • email:
  • SĐT:
  • Nội dung:

Đội ngũ của chúng tôi luôn tìmkiếm các cơ hội xây dựng mới!

Địa chỉ: Tòa nhà Golden Palace,Đường Mễ Trì, phường Mễ TrìQuận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại: +84 24 73060088

Văn phòng đại diện TP.Hồ Chí Minh: Tòa nhà Everich, Số 968 đường 3/2 , phường 15 , Quận 11, TP.Hồ Chí Minh
Số điện thoại:+84 28 22251166
Email: vietnamkienhungcd@xdkienhung.vn